×
line
Xuất xứ » Singapore
Mã hàng : AMT-156-004
1,468,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-156
Mã hàng : AMT-157-005
1,434,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-157
Mã hàng : AMT-158-003
1,339,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-158
Mã hàng : AMT-159-001
3,943,000 VNĐ
Xe làm phòng AF-159
Mã hàng : AMT-160-002
2,030,000 VNĐ
Xe làm vệ sinh AF-160
Mã hàng : AMT-000-006
1,512,000 VNĐ
Xe phục vụ nhà hàng
2,335,000 VNĐ
Xe phục vụ nhà hàng loại lớn AF-167

Khách hàng đang online : 66 | Tổng lượt truy cập : 223,462,888
Liên kết với chúng tôi