×
line
Xuất xứ » Singapore
Mã hàng : AMT-156-004
1,406,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-156
Mã hàng : AMT-157-005
1,374,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-157
Mã hàng : AMT-158-003
1,283,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-158
Mã hàng : AMT-159-001
3,777,000 VNĐ
Xe làm phòng AF-159
Mã hàng : AMT-160-002
1,945,000 VNĐ
Xe làm vệ sinh AF-160
Mã hàng : AMT-000-006
1,448,000 VNĐ
Xe phục vụ nhà hàng
2,237,000 VNĐ
Xe phục vụ nhà hàng loại lớn AF-167

Khách hàng đang online : 61 | Tổng lượt truy cập : 200,589,012
Liên kết với chúng tôi