×
line
Xuất xứ » Nhật Bản
Mã hàng : KPT-052-159
2,232,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-010-165
8,979,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-015-166
9,117,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-030-179
9,580,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-30S
Mã hàng : KPT-052-158
1,655,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-010-167
12,772,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-020-168
15,400,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-20
Mã hàng : KPT-030-169
17,841,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-035-170
22,065,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-001-162
8,979,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
1 2

Khách hàng đang online : 63 | Tổng lượt truy cập : 203,805,760
Liên kết với chúng tôi