×
line
Xuất xứ » Nhật Bản
Mã hàng : KPT-052-159
2,610,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-010-165
10,502,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-015-166
10,664,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-030-179
11,205,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-30S
Mã hàng : KPT-052-158
1,935,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-010-167
14,938,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-020-168
18,012,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-20
Mã hàng : KPT-030-169
20,867,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-035-170
25,808,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-001-162
10,502,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
1 2

Khách hàng đang online : 84 | Tổng lượt truy cập : 227,186,145
Liên kết với chúng tôi