×
line
Xuất xứ » Nhật Bản
Mã hàng : KPT-052-159
2,349,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-010-165
9,452,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-015-166
9,597,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-030-179
10,085,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-30S
Mã hàng : KPT-052-158
1,741,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-010-167
13,444,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-020-168
16,211,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-20
Mã hàng : KPT-030-169
18,780,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-035-170
23,227,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-001-162
9,452,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
1 2

Khách hàng đang online : 102 | Tổng lượt truy cập : 216,888,595
Liên kết với chúng tôi