×
line
Xuất xứ » Nhật Bản
Mã hàng : KPT-052-159
2,184,000 VNĐ
Bộ búa Kawasaki KPT-52K
Mã hàng : KPT-010-165
8,771,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-10A
Mã hàng : KPT-015-166
8,901,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-15A
Mã hàng : KPT-030-179
9,380,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki AA-30S
Mã hàng : KPT-052-158
1,619,000 VNĐ
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-010-167
12,467,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-10
Mã hàng : KPT-020-168
15,033,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-20
Mã hàng : KPT-030-169
17,445,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-30
Mã hàng : KPT-035-170
21,576,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki CB-35
Mã hàng : KPT-001-162
8,771,000 VNĐ
Đục bê tông Kawasaki NC-1S
1 2

Khách hàng đang online : 94 | Tổng lượt truy cập : 194,689,151
Liên kết với chúng tôi