×
line
Xuất xứ » Malaysia
Mã hàng : HTA-100-027
917,000 VNĐ
4” Máy mài 715W Hitachi PDA100M
Mã hàng : HTA-100-026
1,419,000 VNĐ
4” Máy mài 750W Hitachi PDA100K
Mã hàng : HTA-013-004
2,521,000 VNĐ
5" Máy mài 1200W G13SC2
3,393,000 VNĐ
5" Máy mài góc Bosch GWS 15-125 CIH
1,980,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1200W Hitachi G15SA2
2,346,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Hitachi G18SE3
2,317,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2000W Hitachi G18SR
2,168,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Hitachi G23SC3
2,146,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2000W Hitachi G23SF2

Khách hàng đang online : 91 | Tổng lượt truy cập : 224,589,185
Liên kết với chúng tôi