×
line
Xuất xứ » Singapore
Mã hàng : AMT-156-004
1,453,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-156
Mã hàng : AMT-157-005
1,419,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-157
Mã hàng : AMT-158-003
1,325,000 VNĐ
Xe chuyển đồ giặt AF-158
Mã hàng : AMT-159-001
3,902,000 VNĐ
Xe làm phòng AF-159
Mã hàng : AMT-160-002
2,008,000 VNĐ
Xe làm vệ sinh AF-160
Mã hàng : AMT-000-006
1,495,000 VNĐ
Xe phục vụ nhà hàng
2,311,000 VNĐ
Xe phục vụ nhà hàng loại lớn AF-167

Khách hàng đang online : 68 | Tổng lượt truy cập : 203,807,914
Liên kết với chúng tôi