×
Trang chủ » Sản phẩm mới
300x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB300350
Mã hàng: CFP-300-023
Giá: 1,835,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB180350
Mã hàng: CFP-180-020
Giá: 758,000 VNĐ
21mm Cờ lê vòng miệng Truper 15625 (LL-1221M)
Mã hàng: TRP-625-253
Giá: 85,000 VNĐ
254x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB254350
Mã hàng: CFP-254-022
Giá: 1,577,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65729
Mã hàng: MAK-729-559
Giá: 44,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65707
Mã hàng: MAK-707-557
Giá: 38,000 VNĐ
83x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB83370
Mã hàng: CFP-833-010
Giá: 283,000 VNĐ
152x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB152350
Mã hàng: CFP-152-018
Giá: 545,000 VNĐ
46x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB46370
Mã hàng: CFP-463-006
Giá: 189,000 VNĐ
44x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB44370
Mã hàng: CFP-443-005
Giá: 181,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65713
Mã hàng: MAK-713-558
Giá: 38,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65660
Mã hàng: MAK-660-553
Giá: 34,000 VNĐ
3/4" (19mm)  Đục gỗ cầm tay Truper 14627 (FT-3/4)
Mã hàng: TRP-627-217
Giá: 49,000 VNĐ
64mm Cần nối 1/2" Truper 13414 (E-5460)
Mã hàng: TRP-414-265
Giá: 28,000 VNĐ
27x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB27370
Mã hàng: CFP-273-002
Giá: 132,000 VNĐ
200x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB200350
Mã hàng: CFP-200-021
Giá: 946,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65698
Mã hàng: MAK-698-556
Giá: 38,000 VNĐ
32x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB32370
Mã hàng: CFP-323-003
Giá: 148,000 VNĐ
51x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB51370
Mã hàng: CFP-513-007
Giá: 197,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB96350
Mã hàng: CFP-963-012
Giá: 336,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB168350
Mã hàng: CFP-168-019
Giá: 676,000 VNĐ
3m Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Truper 16826 (POL-2)
Mã hàng: TRP-826-313
Giá: 2,021,000 VNĐ
36x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB36370
Mã hàng: CFP-363-004
Giá: 160,000 VNĐ
76x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB76370
Mã hàng: CFP-763-009
Giá: 258,000 VNĐ
5/8" (16mm) Đục gỗ cầm tay Truper 14624 (FT-5/8)
Mã hàng: TRP-624-219
Giá: 48,000 VNĐ
6mm Đầu tuýp lục giác 1/2" Truper 13281 (D-1241-6M)
Mã hàng: TRP-281-262
Giá: 31,000 VNĐ
203mm Cần nối 1/2" Truper 13917 (E-5462)
Mã hàng: TRP-917-267
Giá: 74,000 VNĐ
3/8" (10mm) Đục gỗ cầm tay Truper 14618 (FT-3/8)
Mã hàng: TRP-618-218
Giá: 44,000 VNĐ
Găng tay da vải an toàn size L Truper 14245 (GU-TECA)
Mã hàng: TRP-245-290
Giá: 54,000 VNĐ
3m Pa lăng xích kéo tay 1,5 tấn Truper 16825 (POL-1-1/2)
Mã hàng: TRP-825-312
Giá: 1,771,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65682
Mã hàng: MAK-682-555
Giá: 34,000 VNĐ
6.5x125mm (SL6.5) Tuốc nơ vít dẹp Makita B-66042
Mã hàng: MAK-042-578
Giá: 94,000 VNĐ
89x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB89370
Mã hàng: CFP-893-011
Giá: 304,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65676
Mã hàng: MAK-676-554
Giá: 34,000 VNĐ
7/8" (22mm) Đục gỗ cầm tay Truper 14630 (FT-7/8)
Mã hàng: TRP-630-220
Giá: 50,000 VNĐ
127mm Cần nối 1/2" Truper 13416 (E-5461)
Mã hàng: TRP-416-266
Giá: 39,000 VNĐ
3m Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Truper 16824 (POL-1)
Mã hàng: TRP-824-311
Giá: 1,434,000 VNĐ
T15x100mm Tuốc nơ vít hoa thị Makita B-65981
Mã hàng: MAK-981-572
Giá: 82,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp lục giác 1/2" Truper 13282 (D-5441-8M)
Mã hàng: TRP-282-264
Giá: 31,000 VNĐ
381mm Cần nối 1/2" Truper 13918 (E-5464)
Mã hàng: TRP-918-269
Giá: 138,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 94 | Tổng lượt truy cập : 194,587,910
Liên kết với chúng tôi