×
Trang chủ » Sản phẩm mới
2m Ổ cắm điện Niigata OC-300J
Mã hàng: NIG-300-160
Giá: 741,000 VNĐ
21mm Cờ lê vòng miệng Truper 15625 (LL-1221M)
Mã hàng: TRP-625-253
Giá: 116,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65729
Mã hàng: MAK-729-559
Giá: 42,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65707
Mã hàng: MAK-707-557
Giá: 39,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65713
Mã hàng: MAK-713-558
Giá: 39,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65660
Mã hàng: MAK-660-553
Giá: 34,000 VNĐ
64mm Cần nối 1/2" Truper 13414 (E-5460)
Mã hàng: TRP-414-265
Giá: 58,000 VNĐ
300x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB300350
Mã hàng: CFP-300-023
Giá: 2,212,000 VNĐ
27mm Cờ lê vòng miệng Truper 15629 (LL-2027M)
Mã hàng: TRP-629-183
Giá: 175,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB180350
Mã hàng: CFP-180-020
Giá: 938,000 VNĐ
7.5x109mm Mũi khoan kim loại M2 HSS 109mm INGCO DBT1110751
Mã hàng: ING-751-700
Giá: 36,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65698
Mã hàng: MAK-698-556
Giá: 39,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65676
Mã hàng: MAK-676-554
Giá: 34,000 VNĐ
254x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB254350
Mã hàng: CFP-254-022
Giá: 2,037,000 VNĐ
7x109mm Mũi khoan kim loại M2 HSS 109mm INGCO DBT1110701
Mã hàng: ING-701-699
Giá: 33,000 VNĐ
152x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB152350
Mã hàng: CFP-152-018
Giá: 669,000 VNĐ
18mm Cờ lê vòng miệng xi bóng Endura E2618
Mã hàng: END-261-548
Giá: 95,000 VNĐ
127mm Cần nối 1/2" Truper 13416 (E-5461)
Mã hàng: TRP-416-266
Giá: 76,000 VNĐ
203mm Cần nối 1/2" Truper 13917 (E-5462)
Mã hàng: TRP-917-267
Giá: 131,000 VNĐ
24mm Cờ lê vòng miệng Truper 15627 (LL-1224M)
10%
Mã hàng: TRP-627-182
Giá: 131,400 VNĐ
14mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65682
Mã hàng: MAK-682-555
Giá: 34,000 VNĐ
6.5x125mm (SL6.5) Tuốc nơ vít dẹp Makita B-66042
Mã hàng: MAK-042-578
Giá: 88,000 VNĐ
50mm Cờ lê vòng miệng Endura E2250
Mã hàng: END-225-599
Giá: 476,000 VNĐ
39x25cm Túi đeo đồ nghề vải bố Truper 11534 (POCA-9)
Mã hàng: TRP-534-292
Giá: 255,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB168350
Mã hàng: CFP-168-019
Giá: 845,000 VNĐ
254mm Cần nối 1/2" Truper 13418 (E-5463)
Mã hàng: TRP-418-268
Giá: 121,000 VNĐ
381mm Cần nối 1/2" Truper 13918 (E-5464)
Mã hàng: TRP-918-269
Giá: 280,000 VNĐ
6.5x101mm Mũi khoan kim loại M2 HSS 101mm INGCO DBT1110651
Mã hàng: ING-651-698
Giá: 27,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan kim loại HSS 5 chi tiết INGCO DBT1100853
Mã hàng: ING-853-678
Giá: 13,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan kim loại M2 HSS 125mm INGCO DBT1110951
Mã hàng: ING-951-704
Giá: 59,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65735
Mã hàng: MAK-735-560
Giá: 42,000 VNĐ
254mm Cần lắc léo 1/2" Truper 13922 (M-5466)
Mã hàng: TRP-922-275
Giá: 200,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1212202
Mã hàng: ING-202-761
Giá: 86,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1211005
Mã hàng: ING-005-755
Giá: 33,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1211405
Mã hàng: ING-405-764
Giá: 65,000 VNĐ
8x150mm (SL8) Tuốc nơ vít dẹp Makita B-66058
Mã hàng: MAK-058-579
Giá: 116,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 41 | Tổng lượt truy cập : 210,243,469
Liên kết với chúng tôi