×
Trang chủ » Sản phẩm mới
21mm Cờ lê vòng miệng Truper 15625 (LL-1221M)
Mã hàng: TRP-625-253
Giá: 92,000 VNĐ
300x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB300350
Mã hàng: CFP-300-023
Giá: 2,115,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65729
Mã hàng: MAK-729-559
Giá: 44,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65707
Mã hàng: MAK-707-557
Giá: 38,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB180350
Mã hàng: CFP-180-020
Giá: 874,000 VNĐ
2m Ổ cắm điện Niigata OC-300J
Mã hàng: NIG-300-160
Giá: 741,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65713
Mã hàng: MAK-713-558
Giá: 38,000 VNĐ
152x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB152350
Mã hàng: CFP-152-018
Giá: 628,000 VNĐ
254x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB254350
Mã hàng: CFP-254-022
Giá: 1,817,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65660
Mã hàng: MAK-660-553
Giá: 34,000 VNĐ
200x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB200350
Mã hàng: CFP-200-021
Giá: 1,091,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65698
Mã hàng: MAK-698-556
Giá: 38,000 VNĐ
44x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB44370
Mã hàng: CFP-443-005
Giá: 208,000 VNĐ
64mm Cần nối 1/2" Truper 13414 (E-5460)
Mã hàng: TRP-414-265
Giá: 31,000 VNĐ
46x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB46370
Mã hàng: CFP-463-006
Giá: 218,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB168350
Mã hàng: CFP-168-019
Giá: 779,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65676
Mã hàng: MAK-676-554
Giá: 34,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp xuyên tâm Makita B-65682
Mã hàng: MAK-682-555
Giá: 34,000 VNĐ
3/4" (19mm)  Đục gỗ cầm tay Truper 14627 (FT-3/4)
Mã hàng: TRP-627-217
Giá: 54,000 VNĐ
127mm Cần nối 1/2" Truper 13416 (E-5461)
Mã hàng: TRP-416-266
Giá: 43,000 VNĐ
3m Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Truper 16826 (POL-2)
Mã hàng: TRP-826-313
Giá: 2,209,000 VNĐ
27x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB27370
Mã hàng: CFP-273-002
Giá: 152,000 VNĐ
203mm Cần nối 1/2" Truper 13917 (E-5462)
Mã hàng: TRP-917-267
Giá: 81,000 VNĐ
83x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB83370
Mã hàng: CFP-833-010
Giá: 326,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1211005
Mã hàng: ING-005-755
Giá: 29,000 VNĐ
6.5x125mm (SL6.5) Tuốc nơ vít dẹp Makita B-66042
Mã hàng: MAK-042-578
Giá: 94,000 VNĐ
7/8" (22mm) Đục gỗ cầm tay Truper 14630 (FT-7/8)
Mã hàng: TRP-630-220
Giá: 55,000 VNĐ
6mm Đầu tuýp lục giác 1/2" Truper 13281 (D-1241-6M)
Mã hàng: TRP-281-262
Giá: 34,000 VNĐ
381mm Cần nối 1/2" Truper 13918 (E-5464)
Mã hàng: TRP-918-269
Giá: 152,000 VNĐ
32x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB32370
Mã hàng: CFP-323-003
Giá: 170,000 VNĐ
8x150mm (SL8) Tuốc nơ vít dẹp Makita B-66058
Mã hàng: MAK-058-579
Giá: 130,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1211405
Mã hàng: ING-405-764
Giá: 63,000 VNĐ
Găng tay da vải an toàn size L Truper 14245 (GU-TECA)
Mã hàng: TRP-245-290
Giá: 59,000 VNĐ
3m Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Truper 16824 (POL-1)
Mã hàng: TRP-824-311
Giá: 1,567,000 VNĐ
3/8" (10mm) Đục gỗ cầm tay Truper 14618 (FT-3/8)
Mã hàng: TRP-618-218
Giá: 48,000 VNĐ
5/8" (16mm) Đục gỗ cầm tay Truper 14624 (FT-5/8)
Mã hàng: TRP-624-219
Giá: 52,000 VNĐ
36x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB36370
Mã hàng: CFP-363-004
Giá: 185,000 VNĐ
51x370mm Mũi khoan rút lõi bê tông CF Cooper DCB51370
Mã hàng: CFP-513-007
Giá: 227,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1212202
Mã hàng: ING-202-761
Giá: 75,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông đuôi gài INGCO DBH1212004
Mã hàng: ING-004-767
Giá: 107,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 62 | Tổng lượt truy cập : 201,286,131
Liên kết với chúng tôi