×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít 4 cạnh
3x75mm Vít bake Asaki AK-7112
Mã hàng : ASA-711-592
Giá : 16,000 VNĐ
3x100mm Vít bake Asaki AK-7114
Mã hàng : ASA-711-594
Giá : 17,000 VNĐ
3x150mm Vít bake Asaki AK-7118
Mã hàng : ASA-711-596
Giá : 19,000 VNĐ
5x75mm Vít bake Asaki AK-7122
Mã hàng : ASA-712-598
Giá : 23,000 VNĐ
5x100mm Vít bake Asaki AK-7124
Mã hàng : ASA-712-600
Giá : 24,000 VNĐ
5x125mm Vít bake Asaki AK-7126
Mã hàng : ASA-712-602
Giá : 26,000 VNĐ
5x150mm Vít bake Asaki AK-7128
Mã hàng : ASA-712-604
Giá : 27,000 VNĐ
5x200mm Vít bake Asaki AK-7130
Mã hàng : ASA-713-606
Giá : 29,000 VNĐ
5x250mm Vít bake Asaki AK-7132
Mã hàng : ASA-713-608
Giá : 30,000 VNĐ
5x300mm Vít bake Asaki AK-7134
Mã hàng : ASA-713-610
Giá : 32,000 VNĐ
6x75mm Vít bake Asaki AK-7136
Mã hàng : ASA-713-612
Giá : 26,000 VNĐ
6x100mm Vít bake Asaki AK-7138
Mã hàng : ASA-713-614
Giá : 27,000 VNĐ
6x125mm Vít bake Asaki AK-7140
Mã hàng : ASA-714-616
Giá : 29,000 VNĐ
6x150mm Vít bake Asaki AK-7142
Mã hàng : ASA-714-618
Giá : 30,000 VNĐ
6x200mm Vít bake Asaki AK-7144
Mã hàng : ASA-714-620
Giá : 33,000 VNĐ
6x250mm Vít bake Asaki AK-7146
Mã hàng : ASA-714-622
Giá : 36,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 69 | Tổng lượt truy cập : 223,588,035
Liên kết với chúng tôi