×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít 2 cạnh
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-7125
Mã hàng : ASA-712-601
Giá : 26,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Asaki AK-7131
Mã hàng : ASA-713-607
Giá : 32,000 VNĐ
5x250mm Vít dẹp Asaki AK-7133
Mã hàng : ASA-713-609
Giá : 33,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-7141
Mã hàng : ASA-714-617
Giá : 32,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-7143
Mã hàng : ASA-714-619
Giá : 33,000 VNĐ
6x300mm Vít dẹp Asaki AK-7149
Mã hàng : ASA-714-625
Giá : 43,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp Asaki AK-6320
Mã hàng : ASA-632-629
Giá : 32,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6328
Mã hàng : ASA-632-637
Giá : 37,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6332
Mã hàng : ASA-633-641
Giá : 43,000 VNĐ
6x125mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6338
Mã hàng : ASA-633-645
Giá : 48,000 VNĐ
6x150mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6340
Mã hàng : ASA-634-647
Giá : 50,000 VNĐ
8x200mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6350
Mã hàng : ASA-635-649
Giá : 60,000 VNĐ
8x250mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6352
Mã hàng : ASA-635-651
Giá : 65,000 VNĐ
8x300mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6354
Mã hàng : ASA-635-653
Giá : 70,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Asaki AK-6187
Mã hàng : ASA-618-661
Giá : 33,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6193
Mã hàng : ASA-619-666
Giá : 46,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 66 | Tổng lượt truy cập : 215,447,469
Liên kết với chúng tôi