×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít 2 cạnh
3x150mm Vít dep Asaki AK-7119
Mã hàng : ASA-711-597
Giá : 22,000 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Asaki AK-7123
Mã hàng : ASA-712-599
Giá : 26,000 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-7125
Mã hàng : ASA-712-601
Giá : 27,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Asaki AK-7131
Mã hàng : ASA-713-607
Giá : 33,000 VNĐ
5x250mm Vít dẹp Asaki AK-7133
Mã hàng : ASA-713-609
Giá : 34,000 VNĐ
5x300mm Vít dẹp Asaki AK-7135
Mã hàng : ASA-713-611
Giá : 36,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-7141
Mã hàng : ASA-714-617
Giá : 33,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-7143
Mã hàng : ASA-714-619
Giá : 34,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-7145
Mã hàng : ASA-714-621
Giá : 37,000 VNĐ
6x300mm Vít dẹp Asaki AK-7149
Mã hàng : ASA-714-625
Giá : 44,000 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-6318
Mã hàng : ASA-631-627
Giá : 32,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp Asaki AK-6320
Mã hàng : ASA-632-629
Giá : 33,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Asaki AK-6324
Mã hàng : ASA-632-633
Giá : 37,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Asaki AK-6326
Mã hàng : ASA-632-635
Giá : 37,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6328
Mã hàng : ASA-632-637
Giá : 38,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6332
Mã hàng : ASA-633-641
Giá : 44,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 100 | Tổng lượt truy cập : 221,884,003
Liên kết với chúng tôi