×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít 2 cạnh
3x75mm Vít dẹp Asaki AK-7113
Mã hàng : ASA-711-593
Giá : 16,000 VNĐ
3x100mm Vít dẹp Asaki AK-7115
Mã hàng : ASA-711-595
Giá : 17,000 VNĐ
3x150mm Vít dep Asaki AK-7119
Mã hàng : ASA-711-597
Giá : 19,000 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Asaki AK-7123
Mã hàng : ASA-712-599
Giá : 23,000 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-7125
Mã hàng : ASA-712-601
Giá : 24,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp Asaki AK-7127
Mã hàng : ASA-712-603
Giá : 26,000 VNĐ
5x150mm Vít dẹp Asaki AK-7129
Mã hàng : ASA-712-605
Giá : 27,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Asaki AK-7131
Mã hàng : ASA-713-607
Giá : 29,000 VNĐ
5x250mm Vít dẹp Asaki AK-7133
Mã hàng : ASA-713-609
Giá : 30,000 VNĐ
5x300mm Vít dẹp Asaki AK-7135
Mã hàng : ASA-713-611
Giá : 32,000 VNĐ
6x75mm Vít dẹp Asaki AK-7137
Mã hàng : ASA-713-613
Giá : 26,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Asaki AK-7139
Mã hàng : ASA-713-615
Giá : 27,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-7141
Mã hàng : ASA-714-617
Giá : 29,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-7143
Mã hàng : ASA-714-619
Giá : 30,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-7145
Mã hàng : ASA-714-621
Giá : 33,000 VNĐ
6x250mm Vít dẹp Asaki AK-7147
Mã hàng : ASA-714-623
Giá : 36,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 101 | Tổng lượt truy cập : 227,200,948
Liên kết với chúng tôi