×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Mũi khoan kiếng, sứ
8.0mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3301
Mã hàng : ASK-330-174
Giá : 11,000 VNĐ
20mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3307
Mã hàng : ASK-330-180
Giá : 33,000 VNĐ
21mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3308
Mã hàng : ASK-330-181
Giá : 33,000 VNĐ
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 34,000 VNĐ
25mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3310
Mã hàng : ASK-331-183
Giá : 31,000 VNĐ
6mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3365
Mã hàng : ASK-336-184
Giá : 11,000 VNĐ
10mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3367
Mã hàng : ASK-336-186
Giá : 17,000 VNĐ
14mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3304
Mã hàng : ASK-330-177
Giá : 22,000 VNĐ
16mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3305
Mã hàng : ASK-330-178
Giá : 25,000 VNĐ
18mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3306
Mã hàng : ASK-330-179
Giá : 28,000 VNĐ
12mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3368
Mã hàng : ASK-336-187
Giá : 22,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3300
Mã hàng : ASK-330-173
Giá : 9,000 VNĐ
10mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3302
Mã hàng : ASK-330-175
Giá : 12,000 VNĐ
12mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3303
Mã hàng : ASK-330-176
Giá : 15,000 VNĐ
8mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3366
Mã hàng : ASK-336-185
Giá : 15,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 128 | Tổng lượt truy cập : 226,121,476
Liên kết với chúng tôi