×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Mô tơ
370W/380V Motor điện Asaki AS-481
Mã hàng : ASK-481-386
Giá : 2,050,000 VNĐ
7500W/380V Motor điện Asaki AS-461
Mã hàng : ASK-461-400
Giá : 10,152,000 VNĐ
7500W/380V Motor điện Asaki AS-490
Mã hàng : ASK-490-399
Giá : 10,836,000 VNĐ
5500W/380V Motor điện Asaki AS-460
Mã hàng : ASK-460-398
Giá : 9,274,000 VNĐ
5500W/380V Motor điện Asaki AS-489
Mã hàng : ASK-489-397
Giá : 9,274,000 VNĐ
4000W/380V Motor điện Asaki AS-459
Mã hàng : ASK-459-396
Giá : 6,541,000 VNĐ
4000W/380V Motor điện Asaki AS-488
Mã hàng : ASK-488-395
Giá : 7,078,000 VNĐ
3000W/380V Motor điện Asaki AS-458
Mã hàng : ASK-458-394
Giá : 5,320,000 VNĐ
1100W/380V Motor điện Asaki AS-455
Mã hàng : ASK-455-393
Giá : 2,781,000 VNĐ
1100W/380V Motor điện Asaki AS-484
Mã hàng : ASK-484-392
Giá : 3,124,000 VNĐ
750W/380V Motor điện Asaki AS-454
Mã hàng : ASK-454-391
Giá : 2,685,000 VNĐ
750W/380V Motor điện AS-483
Mã hàng : ASK-483-390
Giá : 2,781,000 VNĐ
550W/380V Motor điện Asaki AS-453
Mã hàng : ASK-453-389
Giá : 2,050,000 VNĐ
550W/380V Motor điện Asaki AS-482
Mã hàng : ASK-482-388
Giá : 2,685,000 VNĐ
370W/380V Motor điện Asaki AS-452
Mã hàng : ASK-452-387
Giá : 1,856,000 VNĐ
2200W/220V Motor điện Asaki AS-607
Mã hàng : ASK-607-385
Giá : 5,369,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 63 | Tổng lượt truy cập : 207,083,858
Liên kết với chúng tôi