×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm tuốt dây
Kìm tuốt dây điện đa năng Asaki AK-9106
Mã hàng : ASK-106-766
Giá : 86,000 VNĐ
Kìm tuốt dây điện đa năng Asaki AK-9107
Mã hàng : ASK-107-767
Giá : 118,000 VNĐ
6” Kiềm tước dây tự bung Asaki AK-9100
Mã hàng : ASA-910-337
Giá : 81,000 VNĐ
7” Kiềm tước dây tự động Asaki AK-340
Mã hàng : ASA-340-335
Giá : 155,000 VNĐ
6” Kiềm tước dây có lò xo Asaki AK-341
Mã hàng : ASA-341-336
Giá : 76,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-338
Mã hàng : ASA-338-057
Giá : 228,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-339
Mã hàng : ASA-339-058
Giá : 271,000 VNĐ
Kìm tuốt dây Asaki AK-7021
Mã hàng : ASA-021-290
Giá : 102,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8601
Mã hàng : ASK-860-111
Giá : 65,000 VNĐ
9" Kìm tuốt dây Asaki AK-9102
Mã hàng : ASK-910-209
Giá : 118,000 VNĐ
Dao tuốt vỏ cáp cách điện Asaki AK-8429
Mã hàng : ASK-842-557
Giá : 3,474,000 VNĐ
6” Kiềm tước dây có lò xo Asaki AK-9101
Mã hàng : ASK-910-650
Giá : 72,000 VNĐ
Kìm tuốt dây Asaki AK-9104
Mã hàng : ASK-910-652
Giá : 115,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây điện Asaki AK-9103
Mã hàng : ASK-910-726
Giá : 103,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8600
Mã hàng : ASK-860-110
Giá : 65,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 97 | Tổng lượt truy cập : 216,902,865
Liên kết với chúng tôi