×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm mỏ quạ
10" Kìm mỏ quạ Asaki AK-8379
Mã hàng : ASK-873-494
Giá : 125,000 VNĐ
6" Kìm hai lỗ Asaki AK-8373
Mã hàng : ASK-837-541
Giá : 75,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Asaki AK-8374
Mã hàng : ASK-837-542
Giá : 90,000 VNĐ
10" Kìm hai lỗ Asaki AK-8375
Mã hàng : ASK-837-543
Giá : 113,000 VNĐ
8" Kìm mỏ quạ Asaki AK-8378
Mã hàng : ASK-837-544
Giá : 103,000 VNĐ
12" Kìm mỏ quạ Asaki AK-8380
Mã hàng : ASK-838-545
Giá : 174,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Asaki AK-321
Mã hàng : ASA-321-048
Giá : 153,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 129 | Tổng lượt truy cập : 226,120,037
Liên kết với chúng tôi