×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm điện
8" Kìm răng kiểu nhật Asaki AK-8116
Mã hàng : ASK-811-727
Giá : 102,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8114
Mã hàng : ASK-811-654
Giá : 82,000 VNĐ
8" Kìm 2 lỗ Asaki AK-320
Mã hàng : ASA-320-289
Giá : 49,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-305
Mã hàng : ASA-305-040
Giá : 56,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-306
Mã hàng : ASA-306-041
Giá : 72,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-302
Mã hàng : ASA-302-210
Giá : 86,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8021
Mã hàng : ASA-802-430
Giá : 76,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8000
Mã hàng : ASA-800-432
Giá : 156,000 VNĐ
8.5" Kìm điện cách điện Asaki AK-8002
Mã hàng : ASA-800-433
Giá : 178,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8033
Mã hàng : ASA-803-443
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8035
Mã hàng : ASA-803-444
Giá : 84,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8009
Mã hàng : ASA-800-445
Giá : 127,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8011
Mã hàng : ASA-801-446
Giá : 147,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8045
Mã hàng : ASA-804-453
Giá : 56,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện Asaki AK-8046
Mã hàng : ASA-804-454
Giá : 63,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8047
Mã hàng : ASA-804-455
Giá : 65,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 105 | Tổng lượt truy cập : 193,244,670
Liên kết với chúng tôi