×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm chết
10" Kìm chết mỏ oval Asaki AK-8255
Mã hàng : ASA-825-490
Giá : 98,000 VNĐ
10" Kìm chết mỏ oval Asaki AK-8258
Mã hàng : ASA-825-491
Giá : 103,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-327
Mã hàng : ASA-327-053
Giá : 178,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã hàng : ASA-263-247
Giá : 88,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã hàng : ASA-264-248
Giá : 110,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã hàng : ASA-269-249
Giá : 168,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8271
Mã hàng : ASA-271-250
Giá : 205,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã hàng : ASA-273-251
Giá : 182,000 VNĐ
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã hàng : ASA-274-252
Giá : 276,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8254
Mã hàng : ASA-825-489
Giá : 87,000 VNĐ
11" Kìm chết chữ C Asaki AK-8266
Mã hàng : ASA-826-492
Giá : 150,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8260
Mã hàng : ASA-826-493
Giá : 148,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8280
Mã hàng : ASK-828-546
Giá : 199,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8283
Mã hàng : ASK-828-547
Giá : 221,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 41 | Tổng lượt truy cập : 210,068,177
Liên kết với chúng tôi