×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cắt
5" Kìm cắt Asaki AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 78,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 86,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 103,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,828,000 VNĐ
20mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-621
Mã hàng : ASA-621-205
Giá : 2,792,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 115,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,637,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 212,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 158,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 90,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 165,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-304
Mã hàng : ASA-304-450
Giá : 88,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 69,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 64,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 72,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 91,000 VNĐ
1 2 3 4 5

Khách hàng đang online : 74 | Tổng lượt truy cập : 215,378,108
Liên kết với chúng tôi