×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cắt
8" Kìm điện Asaki AK-8092
Mã hàng : ASK-809-076
Giá : 74,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 63,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 69,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 83,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,644,000 VNĐ
20mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-621
Mã hàng : ASA-621-205
Giá : 2,510,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 93,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,472,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 191,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 126,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 72,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 154,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 62,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-304
Mã hàng : ASA-304-450
Giá : 70,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 57,000 VNĐ
5" Kìm càng cua mini Asaki AK-8291
Mã hàng : ASA-829-460
Giá : 35,000 VNĐ
1 2 3 4 5

Khách hàng đang online : 97 | Tổng lượt truy cập : 197,235,869
Liên kết với chúng tôi