×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cắt
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,736,000 VNĐ
20mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-621
Mã hàng : ASA-621-205
Giá : 2,652,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,555,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 201,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 152,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 68,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 63,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 58,000 VNĐ
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 41,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 66,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 83,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8156
Mã hàng : ASA-815-473
Giá : 56,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-8305
Mã hàng : ASA-830-474
Giá : 87,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-8307
Mã hàng : ASA-830-475
Giá : 88,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8192
Mã hàng : ASA-819-501
Giá : 463,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8193
Mã hàng : ASA-819-502
Giá : 757,000 VNĐ
1 2 3 4 5

Khách hàng đang online : 110 | Tổng lượt truy cập : 224,630,825
Liên kết với chúng tôi