×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cắt
8" Kìm điện Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 71,000 VNĐ
5" Kìm cắt chân mạch điện tử Asaki AK-8139
Mã hàng : ASK-813-706
Giá : 123,000 VNĐ
5" Kìm cắt chân mạch điện tử Asaki AK-8140
Mã hàng : ASK-814-707
Giá : 130,000 VNĐ
5" Kìm cắt chân mạch điện tử Asaki AK-8141
Mã hàng : ASK-814-708
Giá : 138,000 VNĐ
5" Kìm cắt chân mạch điện tử Asaki AK-8142
Mã hàng : ASK-814-709
Giá : 145,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8120
Mã hàng : ASK-812-651
Giá : 73,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 56,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 62,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 75,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,527,000 VNĐ
20mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-621
Mã hàng : ASA-621-205
Giá : 2,331,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 84,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,366,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 177,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 114,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 66,000 VNĐ
1 2 3 4 5

Khách hàng đang online : 75 | Tổng lượt truy cập : 194,569,803
Liên kết với chúng tôi