×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kéo
10" Kéo cắt tôn trái Asaki AK-167
Mã hàng : ASA-167-030
Giá : 107,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn phải Asaki AK-168
Mã hàng : ASA-168-031
Giá : 107,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn thẳng Asaki AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 107,000 VNĐ
3.5m Cưa cắt cành Asaki AK-8820
Mã hàng : ASA-820-253
Giá : 734,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-073
Mã hàng : ASA-073-521
Giá : 109,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-330
Mã hàng : ASA-330-522
Giá : 118,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-331
Mã hàng : ASA-331-523
Giá : 139,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-074
Mã hàng : ASA-074-524
Giá : 186,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 85,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 105,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-333
Mã hàng : ASA-333-527
Giá : 125,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 154,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 83,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 105,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 124,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 145,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 100 | Tổng lượt truy cập : 196,714,749
Liên kết với chúng tôi