×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Êtô thường
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 6,385,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 4,531,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,623,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,856,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6292
Mã hàng : ASA-629-322
Giá : 2,299,000 VNĐ
4” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6290
Mã hàng : ASA-629-320
Giá : 1,246,000 VNĐ
5” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6291
Mã hàng : ASA-629-321
Giá : 1,725,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 585,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 713,000 VNĐ
3” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6289
Mã hàng : ASA-628-319
Giá : 996,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 1,046,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,372,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 2,225,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 3,412,000 VNĐ
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 2,589,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 317,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 61 | Tổng lượt truy cập : 215,447,378
Liên kết với chúng tôi