×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Êtô thường
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 2,467,000 VNĐ
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 6,087,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6292
Mã hàng : ASA-629-322
Giá : 2,087,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 4,319,000 VNĐ
4” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6290
Mã hàng : ASA-629-320
Giá : 1,131,000 VNĐ
5” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6291
Mã hàng : ASA-629-321
Giá : 1,566,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 557,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 680,000 VNĐ
3” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6289
Mã hàng : ASA-628-319
Giá : 905,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 997,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,308,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 2,120,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 3,252,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,546,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,768,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 303,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 58 | Tổng lượt truy cập : 199,160,560
Liên kết với chúng tôi