×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Êtô thường
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 3,012,000 VNĐ
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 5,742,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6292
Mã hàng : ASA-629-322
Giá : 1,897,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 4,074,000 VNĐ
4” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6290
Mã hàng : ASA-629-320
Giá : 1,028,000 VNĐ
5” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6291
Mã hàng : ASA-629-321
Giá : 1,424,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 517,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 629,000 VNĐ
3” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6289
Mã hàng : ASA-628-319
Giá : 823,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 924,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,212,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 1,963,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,460,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,668,000 VNĐ
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 2,328,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 263,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 99 | Tổng lượt truy cập : 196,562,136
Liên kết với chúng tôi