×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Êtô thường
Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6275
Mã hàng : ASA-627-519
Giá : 200,000 VNĐ
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 6,066,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 4,304,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 555,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 677,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 994,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,303,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 2,113,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 3,241,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,541,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,763,000 VNĐ
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 2,459,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 301,000 VNĐ
4" Ê tô bàn Asaki AK-6286
Mã hàng : ASA-286-162
Giá : 378,000 VNĐ
5" Ê tô bàn Asaki AK-6287
Mã hàng : ASA-287-163
Giá : 499,000 VNĐ
6" Ê tô bàn Asaki AK-6288
Mã hàng : ASA-288-164
Giá : 628,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 91 | Tổng lượt truy cập : 226,197,256
Liên kết với chúng tôi