×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Dao cắt ống
40mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-081
Mã hàng : ASA-081-016
Giá : 85,000 VNĐ
40mm Dao cắt ống PVC cán bọc cao su Asaki AK-162
Mã hàng : ASA-162-029
Giá : 96,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 129,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 75,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 192,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 260,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 92,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống Asaki AK-083
Mã hàng : ASK-083-558
Giá : 163,000 VNĐ
3-22mm Dao cắt ống Asaki AK-8605
Mã hàng : ASK-860-559
Giá : 62,000 VNĐ
3-32mm Dao cắt ống hạng nặng Asaki AK-8607
Mã hàng : ASK-860-560
Giá : 127,000 VNĐ
5-50mm Dao cắt ống hạng nặng Asaki AK-8608
Mã hàng : ASK-860-561
Giá : 215,000 VNĐ
12-25mm Dao cắt ống Asaki AK-8612
Mã hàng : ASK-861-562
Giá : 352,000 VNĐ
25-75mm Dao cắt ống Asaki AK-8613
Mã hàng : ASK-861-563
Giá : 528,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 99 | Tổng lượt truy cập : 193,242,040
Liên kết với chúng tôi