×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Cưa gỗ
7” Cưa cành mini Asaki AK-8800
Mã hàng : ASA-880-325
Giá : 159,000 VNĐ
18" Cưa tay cán lớn Asaki AK-445
Mã hàng : ASA-445-099
Giá : 129,000 VNĐ
20" Cưa tay cán lớn Asaki AK-446
Mã hàng : ASA-446-100
Giá : 139,000 VNĐ
22" Cưa tay cán lớn Asaki AK-447
Mã hàng : ASA-447-101
Giá : 150,000 VNĐ
18" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-449
Mã hàng : ASA-449-102
Giá : 96,000 VNĐ
20" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-450
Mã hàng : ASA-450-103
Giá : 100,000 VNĐ
14" Cưa gổ cầm tay Asaki AK-8657
Mã hàng : ASK-865-009
Giá : 114,000 VNĐ
16" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8658
Mã hàng : ASK-865-010
Giá : 133,000 VNĐ
11" Cưa cành cầm tay Asaki AK-8802
Mã hàng : ASK-880-011
Giá : 134,000 VNĐ
18" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8659
Mã hàng : ASK-865-112
Giá : 142,000 VNĐ
20" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8660
Mã hàng : ASK-866-113
Giá : 167,000 VNĐ
22" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8661
Mã hàng : ASK-866-114
Giá : 187,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 63 | Tổng lượt truy cập : 207,792,252
Liên kết với chúng tôi