×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Con đội
20 tấn Con đội cao cấp Asaki AK-009
Mã hàng : ASA-009-001
Giá : 1,108,000 VNĐ
32 tấn Con đội cao cấp Asaki AK-010
Mã hàng : ASA-010-002
Giá : 1,596,000 VNĐ
32 tấn Con đội thấp cao cấp Asaki AK-013
Mã hàng : ASA-013-003
Giá : 1,577,000 VNĐ
50 tấn Con đội thấp cao cấp Asaki AK-015
Mã hàng : ASA-015-004
Giá : 3,661,000 VNĐ
2 tấn Kích cá sấu hộp giấy Asaki AK-016
Mã hàng : ASA-016-005
Giá : 765,000 VNĐ
2 tấn Kích cá sấu hộp giấy lớn Asaki AK-017
Mã hàng : ASA-017-006
Giá : 973,000 VNĐ
3 tấn Kích cá sấu Asaki AK-038
Mã hàng : ASA-038-007
Giá : 2,975,000 VNĐ
2 tấn Kích cá sấu hộp nhựa Asaki AK-062
Mã hàng : ASA-062-008
Giá : 855,000 VNĐ
3 tấn Đội kê Asaki AK-6300
Mã hàng : ASA-300-176
Giá : 572,000 VNĐ
6 tấn Đội kê Asaki AK-6301
Mã hàng : ASA-301-177
Giá : 965,000 VNĐ
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 929,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 1,098,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 1,199,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng Asaki AK-1703
Mã hàng : ASA-703-218
Giá : 1,419,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 1,266,000 VNĐ
16 tấn Con đội răng Asaki AK-1705
Mã hàng : ASA-705-220
Giá : 1,815,000 VNĐ
1 2 3

Khách hàng đang online : 51 | Tổng lượt truy cập : 199,510,260
Liên kết với chúng tôi