×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn
1.5mm Lục giác bi Asaki AK-6400
Mã hàng : ASA-640-365
Giá : 5,000 VNĐ
2mm Lục giác bi Asaki AK-6401
Mã hàng : ASA-640-366
Giá : 6,000 VNĐ
2.5mm Lục giác bi Asaki AK-6402
Mã hàng : ASA-640-367
Giá : 7,000 VNĐ
3mm Lục giác bi Asaki AK-6403
Mã hàng : ASA-640-368
Giá : 8,000 VNĐ
4mm Lục giác bi Asaki AK-6404
Mã hàng : ASA-640-369
Giá : 10,000 VNĐ
5mm Lục giác bi Asaki AK-6405
Mã hàng : ASA-640-370
Giá : 12,000 VNĐ
6mm Lục giác bi Asaki AK-6406
Mã hàng : ASA-640-371
Giá : 17,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 29,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 45,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 77,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : ASA-640-375
Giá : 138,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : ASA-641-376
Giá : 214,000 VNĐ
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : ASA-641-377
Giá : 302,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : ASA-641-378
Giá : 418,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 24,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 24,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 174 | Tổng lượt truy cập : 227,286,076
Liên kết với chúng tôi