×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn
3mm Lục giác bi Asaki AK-6403
Mã hàng : ASA-640-368
Giá : 9,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 30,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 45,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 78,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : ASA-640-375
Giá : 139,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : ASA-641-376
Giá : 215,000 VNĐ
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : ASA-641-377
Giá : 304,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : ASA-641-378
Giá : 419,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 25,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 25,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 25,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 28,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 34,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 38,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 61,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : ASA-795-760
Giá : 76,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 60 | Tổng lượt truy cập : 201,236,645
Liên kết với chúng tôi