×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn
2mm Lục giác bi Asaki AK-6401
Mã hàng : ASA-640-366
Giá : 6,000 VNĐ
2.5mm Lục giác bi Asaki AK-6402
Mã hàng : ASA-640-367
Giá : 6,000 VNĐ
3mm Lục giác bi Asaki AK-6403
Mã hàng : ASA-640-368
Giá : 8,000 VNĐ
4mm Lục giác bi Asaki AK-6404
Mã hàng : ASA-640-369
Giá : 9,000 VNĐ
5mm Lục giác bi Asaki AK-6405
Mã hàng : ASA-640-370
Giá : 12,000 VNĐ
6mm Lục giác bi Asaki AK-6406
Mã hàng : ASA-640-371
Giá : 15,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 25,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 40,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 68,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : ASA-640-375
Giá : 121,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : ASA-641-376
Giá : 188,000 VNĐ
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : ASA-641-377
Giá : 266,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : ASA-641-378
Giá : 367,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 21,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 21,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 21,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 119 | Tổng lượt truy cập : 192,675,712
Liên kết với chúng tôi