×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Cảo 3 chấu
3” Cảo 3 chấu Asaki AK-1037
Mã hàng : ASA-103-300
Giá : 92,000 VNĐ
6” Cảo 3 chấu Asaki AK-1039
Mã hàng : ASA-103-302
Giá : 202,000 VNĐ
16” Cảo 3 chấu Asaki AK-1044
Mã hàng : ASA-104-307
Giá : 1,800,000 VNĐ
20” Cảo 3 chấu AK-1045
Mã hàng : ASA-104-308
Giá : 2,504,000 VNĐ
10” Cảo 3 chấu Asaki AK-1041
Mã hàng : ASA-104-304
Giá : 555,000 VNĐ
12” Cảo 3 chấu Asaki AK-1042
Mã hàng : ASA-104-305
Giá : 772,000 VNĐ
14” Cảo 3 chấu Asaki AK-1043
Mã hàng : ASA-104-306
Giá : 1,131,000 VNĐ
8” Cảo 3 chấu Asaki AK-1040
Mã hàng : ASA-104-303
Giá : 370,000 VNĐ
4” Cảo 3 chấu Asaki AK-1038
Mã hàng : ASA-103-301
Giá : 135,000 VNĐ
5 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-612
Mã hàng : ASA-612-111
Giá : 1,948,000 VNĐ
10 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-613
Mã hàng : ASA-613-112
Giá : 2,822,000 VNĐ
15 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-614
Mã hàng : ASA-614-113
Giá : 4,770,000 VNĐ
20 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-615
Mã hàng : ASA-615-213
Giá : 5,743,000 VNĐ
30 tấn Bộ cảo thủy lực 3 chấu Asaki AK-609
Mã hàng : ASA-609-412
Giá : 8,133,000 VNĐ
50 tấn Bộ cảo thủy lực 3 chấu Asaki AK-610
Mã hàng : ASA-610-413
Giá : 12,855,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : ASK-111-098
Giá : 312,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 71 | Tổng lượt truy cập : 207,067,511
Liên kết với chúng tôi