×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại máy khác
60W Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095
Mã hàng : ASA-909-345
Giá : 242,000 VNĐ
375W Máy chà nhám bàn Asaki AS-060 (BD46)
Mã hàng : ASA-060-192
Giá : 4,494,000 VNĐ
550W Máy chà nhám bàn Asaki AS-061 (BD46/2)
Mã hàng : ASA-061-193
Giá : 7,005,000 VNĐ
750W Máy chà nhám bàn Asaki AS-062 (BDX48)
Mã hàng : ASA-062-194
Giá : 8,430,000 VNĐ
1100W Máy chà nhám bàn Asaki AS-063
Mã hàng : ASA-063-195
Giá : 18,388,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9032
Mã hàng : ASA-903-578
Giá : 109,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9034
Mã hàng : ASA-903-579
Giá : 117,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : ASA-903-580
Giá : 76,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : ASA-904-581
Giá : 80,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : ASA-904-582
Giá : 190,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : ASA-904-583
Giá : 239,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : ASA-904-584
Giá : 285,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : ASA-904-585
Giá : 458,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : ASA-904-586
Giá : 743,000 VNĐ
Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R Asaki AK-9301
Mã hàng : ASK-930-653
Giá : 1,202,000 VNĐ
32mm Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R 600W Asaki AK-9300
Mã hàng : ASK-930-697
Giá : 791,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 75 | Tổng lượt truy cập : 206,900,247
Liên kết với chúng tôi