×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại khác
500cc Bơm mỡ Asaki AK-423
Mã hàng : ASA-423-961
Giá : 355,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-424
Mã hàng : ASA-424-962
Giá : 289,000 VNĐ
Bơm mỡ bò bằng đạp chân Asaki AK-1008
Mã hàng : ASA-100-963
Giá : 1,489,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-1100
Mã hàng : ASK-110-318
Giá : 477,000 VNĐ
600cc Bơm mỡ Asaki AK-1101
Mã hàng : ASK-110-319
Giá : 523,000 VNĐ
100mm Súng xịt hơi mỏ cong Asaki AK-1011
Mã hàng : ASK-101-320
Giá : 45,000 VNĐ
0-16Bar Tay bơm đồng hồ Asaki AK-1080
Mã hàng : ASK-108-321
Giá : 188,000 VNĐ
250mm Súng xịt hơi mỏ cong Asaki AK-1012
Mã hàng : ASK-101-689
Giá : 68,000 VNĐ
100mm Súng xịt hơi cao cấp mỏ cong Asaki AK-1015
Mã hàng : ASK-101-669
Giá : 127,000 VNĐ
250mm Súng xịt hơi cao cấp mỏ cong Asaki AK-1016
Mã hàng : ASK-101-688
Giá : 145,000 VNĐ
Súng xịt thổi khí Asaki AK-8813
Mã hàng : ASK-881-751
Giá : 115,000 VNĐ
Súng xịt thổi khí Asaki AK-8815
Mã hàng : ASK-881-752
Giá : 407,000 VNĐ
Bơm mỡ bằng khí nén Asaki AK-1076
Mã hàng : ASA-107-964
Giá : 3,988,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 75 | Tổng lượt truy cập : 201,428,583
Liên kết với chúng tôi