×
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Búa đầu tròn
227g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9552
Mã hàng : ASA-955-670
Giá : 83,000 VNĐ
454g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554
Mã hàng : ASA-955-671
Giá : 120,000 VNĐ
680g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9555
Mã hàng : ASA-955-672
Giá : 138,000 VNĐ
908g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9556
Mã hàng : ASA-955-673
Giá : 174,000 VNĐ
1135g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9557
Mã hàng : ASA-955-674
Giá : 204,000 VNĐ
1362g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9558
Mã hàng : ASA-955-675
Giá : 222,000 VNĐ
227g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9536
Mã hàng : ASK-953-685
Giá : 69,000 VNĐ
454g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9538
Mã hàng : ASK-953-705
Giá : 84,000 VNĐ
680g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9539
Mã hàng : ASK-953-722
Giá : 104,000 VNĐ
908g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9540
Mã hàng : ASK-954-734
Giá : 124,000 VNĐ
680g Búa bi cán gỗ Asaki AK-374
Mã hàng : ASA-037-685
Giá : 115,000 VNĐ
908g Búa bi cán gỗ Asaki AK-375
Mã hàng : ASA-037-686
Giá : 125,000 VNĐ

Khách hàng đang online : 163 | Tổng lượt truy cập : 226,195,690
Liên kết với chúng tôi