×
Mã hàng : HOK-328-064
1,230,000 VNĐ
1000A Ampe kìm Hioki 3280-10F
Mã hàng : KRS-007-157
1,777,000 VNĐ
1000A Ampe Kìm Kyoritsu 2007R
Mã hàng : FLU-302-044
2,082,000 VNĐ
Ampe kìm AC Fluke 302 (400A)
Mã hàng : FLU-303-045
2,129,000 VNĐ
Ampe kìm AC Fluke 303 (600A)
Mã hàng : FLU-305-046
2,676,000 VNĐ
Ampe kìm AC Fluke 305 (1000A)
Mã hàng : HOK-329-050
2,391,000 VNĐ
Ampe kìm AC Hioki 3291-50
Mã hàng : HOK-328-044
10,445,000 VNĐ
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284
1 2 3 4 5

Khách hàng đang online : 234 | Tổng lượt truy cập : 226,331,680
Liên kết với chúng tôi