×
Nh sản xuất » Asaki » Các loại khác
250mm Súng xịt hơi mỏ cong Asaki AK-1012
Mã mua hàng : ASK-101-689
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :60,000 VNĐ
100mm Súng xịt hơi cao cấp mỏ cong Asaki AK-1015
Mã mua hàng : ASK-101-669
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :113,000 VNĐ
250mm Súng xịt hơi cao cấp mỏ cong Asaki AK-1016
Mã mua hàng : ASK-101-688
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :128,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-423
Mã mua hàng : ASA-423-961
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :310,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-424
Mã mua hàng : ASA-424-962
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :249,000 VNĐ
Bơm mỡ bò bằng đạp chân Asaki AK-1008
Mã mua hàng : ASA-100-963
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,347,000 VNĐ
Bơm mỡ bằng khí nén Asaki AK-1076
Mã mua hàng : ASA-107-964
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :3,704,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-1100
Mã mua hàng : ASK-110-318
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :418,000 VNĐ
600cc Bơm mỡ Asaki AK-1101
Mã mua hàng : ASK-110-319
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :457,000 VNĐ
100mm Súng xịt hơi mỏ cong Asaki AK-1011
Mã mua hàng : ASK-101-320
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :38,000 VNĐ
1 2

Khách hàng đang online : 97 | Tổng lượt truy cập : 180,801,100
Liên kết với chúng tôi