NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít 4 cạnh
3x150mm Vít bake Asaki AK-7118
Mã hàng : ASA-711-596
Giá : 17,000 VNĐ
5x200mm Vít bake Asaki AK-7130
Mã hàng : ASA-713-606
Giá : 25,000 VNĐ
6x100mm Vít bake Asaki AK-7138
Mã hàng : ASA-713-614
Giá : 24,000 VNĐ
6x125mm Vít bake Asaki AK-7140
Mã hàng : ASA-714-616
Giá : 25,000 VNĐ
6x150mm Vít bake Asaki AK-7142
Mã hàng : ASA-714-618
Giá : 26,000 VNĐ
6x250mm Vít bake Asaki AK-7146
Mã hàng : ASA-714-622
Giá : 31,000 VNĐ
6x300mm Vít bake Asaki AK-7148
Mã hàng : ASA-714-624
Giá : 33,000 VNĐ
5x100mm Vít bake Asaki AK-6317
Mã hàng : ASA-631-626
Giá : 26,000 VNĐ
5x200mm Vít bake Asaki AK-6323
Mã hàng : ASA-632-632
Giá : 30,000 VNĐ
6x100mm Vít bake Asaki AK-6325
Mã hàng : ASA-632-634
Giá : 30,000 VNĐ
6x125mm Vít bake Asaki AK-6327
Mã hàng : ASA-632-636
Giá : 31,000 VNĐ
6x150mm Vít bake Asaki AK-6329
Mã hàng : ASA-632-638
Giá : 32,000 VNĐ
6x200mm Vít bake Asaki AK-6331
Mã hàng : ASA-633-640
Giá : 34,000 VNĐ
6x100mm Vít đóng bake Asaki AK-6335
Mã hàng : ASA-633-642
Giá : 36,000 VNĐ
6x125mm Vít đóng bake Asaki AK-6337
Mã hàng : ASA-633-644
Giá : 39,000 VNĐ
6x150mm Vít đóng bake Asaki AK-6339
Mã hàng : ASA-633-646
Giá : 40,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 174,535,649