NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít 2 cạnh
3x150mm Vít dep Asaki AK-7119
Mã hàng : ASA-711-597
Giá : 17,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Asaki AK-7131
Mã hàng : ASA-713-607
Giá : 25,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-7141
Mã hàng : ASA-714-617
Giá : 25,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-7143
Mã hàng : ASA-714-619
Giá : 26,000 VNĐ
6x250mm Vít dẹp Asaki AK-7147
Mã hàng : ASA-714-623
Giá : 31,000 VNĐ
6x300mm Vít dẹp Asaki AK-7149
Mã hàng : ASA-714-625
Giá : 33,000 VNĐ
5x100mm Vít dẹp Asaki AK-6318
Mã hàng : ASA-631-627
Giá : 26,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6328
Mã hàng : ASA-632-637
Giá : 31,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-6330
Mã hàng : ASA-633-639
Giá : 32,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6332
Mã hàng : ASA-633-641
Giá : 34,000 VNĐ
6x100mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6336
Mã hàng : ASA-633-643
Giá : 36,000 VNĐ
6x125mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6338
Mã hàng : ASA-633-645
Giá : 39,000 VNĐ
6x150mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6340
Mã hàng : ASA-634-647
Giá : 40,000 VNĐ
8x200mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6350
Mã hàng : ASA-635-649
Giá : 46,000 VNĐ
8x250mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6352
Mã hàng : ASA-635-651
Giá : 51,000 VNĐ
8x300mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6354
Mã hàng : ASA-635-653
Giá : 55,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 174,590,982