NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Mỏ lếch răng
10” Mỏ lết răng Asaki AK-632
Mã hàng : ASA-632-122
Giá : 100,000 VNĐ
12” Mỏ lết răng Asaki AK-633
Mã hàng : ASA-633-123
Giá : 120,000 VNĐ
18” Mỏ lết răng Asaki AK-635
Mã hàng : ASA-635-124
Giá : 199,000 VNĐ
24” Mỏ lết răng Asaki AK-636
Mã hàng : ASA-636-125
Giá : 305,000 VNĐ
14” Mỏ lết răng Asaki AK-634
Mã hàng : ASA-634-214
Giá : 147,000 VNĐ
1" Kìm mở ống Asaki AK-640
Mã hàng : ASA-640-499
Giá : 120,000 VNĐ
1.5" Kìm mở ống Asaki AK-641
Mã hàng : ASA-641-500
Giá : 171,000 VNĐ
18" Mỏ lết răng tự động Asaki AK-8318
Mã hàng : ASK-831-096
Giá : 200,000 VNĐ
24" Mỏ lết răng tự động Asaki AK-8319
Mã hàng : ASK-831-097
Giá : 288,000 VNĐ
36” Mỏ lết răng Asaki AK-637
Mã hàng : ASA-637-126
Giá : 538,000 VNĐ
48” Mỏ lết răng Asaki AK-638
Mã hàng : ASA-638-127
Giá : 812,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 174,591,186