×
NHÀ SẢN XUẤT » Kuken » Máy vặn ốc
5mm Máy vặn bu lông KW-5PD
Mã hàng : KUN-050-016
Giá : 858,000 VNĐ
18mm Súng vặn bu lông KW-18HP
Mã hàng : KUN-180-022
Giá : 4,936,000 VNĐ
20mm Súng vặn bu lông KW-20P
Mã hàng : KUN-200-023
Giá : 9,202,000 VNĐ
22mm Súng vặn bu lông KW-20PI
Mã hàng : KUN-200-024
Giá : 11,939,000 VNĐ
45mm Súng vặn bu lông KW-45GL
Mã hàng : KUN-450-027
Giá : 20,234,000 VNĐ
14mm Súng vặn bu lông KW-140P
Mã hàng : KUN-140-030
Giá : 7,182,000 VNĐ
50mm Súng vặn bu lông KW-500H
Mã hàng : KUN-500-035
Giá : 21,042,000 VNĐ
50mm Súng vặn bu lông KW-600H
Mã hàng : KUN-600-036
Giá : 20,876,000 VNĐ
10mm Máy vặn bu lông KR-133A
Mã hàng : KUN-133-015
10mm Máy vặn bu lông KR-153
Mã hàng : KUN-153-017
8mm Súng vặn bu lông KW-7P
Mã hàng : KUN-070-018
8mm Súng vặn bu lông KW-7PD
Mã hàng : KUN-070-019
12mm Súng vặn bu lông KW-12HP
Mã hàng : KUN-120-020
16mm Súng vặn bu lông KW-14HP
Mã hàng : KUN-140-021
45mm Súng vặn bu lông KW-45F
Mã hàng : KUN-450-025
1 2

Khách hàng đang online : 99 | Tổng lượt truy cập : 180,801,088
Liên kết với chúng tôi