NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cộng lực
42" Kìm cộng lực Asaki AK-629
Mã hàng : ASA-629-120
Giá : 766,000 VNĐ
12" Kìm cộng lực Asaki AK-623
Mã hàng : ASA-623-114
Giá : 151,000 VNĐ
14" Kìm cộng lực Asaki AK-624
Mã hàng : ASA-624-115
Giá : 159,000 VNĐ
18" Kìm cộng lực Asaki AK-625
Mã hàng : ASA-625-116
Giá : 206,000 VNĐ
24" Kìm cộng lực Asaki AK-626
Mã hàng : ASA-626-117
Giá : 287,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực Asaki AK-627
Mã hàng : ASA-627-118
Giá : 380,000 VNĐ
36" Kìm cộng lực Asaki AK-628
Mã hàng : ASA-628-119
Giá : 490,000 VNĐ
48" Kìm cộng lực Asaki AK-630
Mã hàng : ASA-630-121
Giá : 783,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8190
Mã hàng : ASA-819-515
Giá : 79,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8191
Mã hàng : ASK-819-548
Giá : 84,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :71 - Tổng truy cập : 171,723,008