NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm chết
11" Kìm chết Asaki AK-327
Mã hàng : ASA-327-053
Giá : 138,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã hàng : ASA-263-247
Giá : 69,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã hàng : ASA-264-248
Giá : 88,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã hàng : ASA-269-249
Giá : 131,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8271
Mã hàng : ASA-271-250
Giá : 165,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã hàng : ASA-273-251
Giá : 141,000 VNĐ
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã hàng : ASA-274-252
Giá : 227,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8254
Mã hàng : ASA-825-489
Giá : 68,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8255
Mã hàng : ASA-825-490
Giá : 80,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8258
Mã hàng : ASA-825-491
Giá : 80,000 VNĐ
11" Kìm chết chữ C Asaki AK-8266
Mã hàng : ASA-826-492
Giá : 116,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8260
Mã hàng : ASA-826-493
Giá : 115,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8280
Mã hàng : ASK-828-546
Giá : 165,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8283
Mã hàng : ASK-828-547
Giá : 176,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 171,677,804