NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cắt
5" Kìm cắt Asaki AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 60,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 65,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 79,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 88,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 172,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 120,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 65,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 131,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 55,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-304
Mã hàng : ASA-304-450
Giá : 67,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 53,000 VNĐ
5" Kìm càng cua mini Asaki AK-8291
Mã hàng : ASA-829-460
Giá : 34,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 47,000 VNĐ
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 33,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 55,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 69,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 174,591,085