NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kéo
10" Kéo cắt tôn trái Asaki AK-167
Mã hàng : ASA-167-030
Giá : 95,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn phải Asaki AK-168
Mã hàng : ASA-168-031
Giá : 95,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn thẳng Asaki AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 95,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-073
Mã hàng : ASA-073-521
Giá : 101,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-330
Mã hàng : ASA-330-522
Giá : 109,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-331
Mã hàng : ASA-331-523
Giá : 128,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-074
Mã hàng : ASA-074-524
Giá : 171,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 81,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 100,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-333
Mã hàng : ASA-333-527
Giá : 118,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 146,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 78,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 99,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 117,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 138,000 VNĐ
7" Kéo cắt cành Asaki AK-8630
Mã hàng : ASA-863-540
Giá : 63,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 174,606,618