NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Êtô thường
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 5,133,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6292
Mã hàng : ASA-629-322
Giá : 1,781,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 3,642,000 VNĐ
4” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6290
Mã hàng : ASA-629-320
Giá : 965,000 VNĐ
5” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6291
Mã hàng : ASA-629-321
Giá : 1,337,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 484,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 594,000 VNĐ
3” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6289
Mã hàng : ASA-628-319
Giá : 772,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 885,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,102,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 1,812,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 2,771,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,304,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 234,000 VNĐ
4" Ê tô bàn Asaki AK-6286
Mã hàng : ASA-286-162
Giá : 294,000 VNĐ
5" Ê tô bàn Asaki AK-6287
Mã hàng : ASA-287-163
Giá : 375,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
Đang online :61 - Tổng truy cập : 171,677,768