NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Dao cắt ống
40mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-081
Mã hàng : ASA-081-016
Giá : 83,000 VNĐ
40mm Dao cắt ống PVC cán bọc cao su Asaki AK-162
Mã hàng : ASA-162-029
Giá : 95,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 128,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 79,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 202,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 254,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 90,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống Asaki AK-083
Mã hàng : ASK-083-558
Giá : 171,000 VNĐ
3-22mm Dao cắt ống Asaki AK-8605
Mã hàng : ASK-860-559
Giá : 65,000 VNĐ
3-32mm Dao cắt ống hạng nặng Asaki AK-8607
Mã hàng : ASK-860-560
Giá : 119,000 VNĐ
5-50mm Dao cắt ống hạng nặng Asaki AK-8608
Mã hàng : ASK-860-561
Giá : 201,000 VNĐ
12-25mm Dao cắt ống Asaki AK-8612
Mã hàng : ASK-861-562
Giá : 314,000 VNĐ
25-75mm Dao cắt ống Asaki AK-8613
Mã hàng : ASK-861-563
Giá : 470,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 174,591,176