NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Cưa gỗ
7” Cưa cành mini Asaki AK-8800
Mã hàng : ASA-880-325
Giá : 140,000 VNĐ
18" Cưa tay cán lớn Asaki AK-445
Mã hàng : ASA-445-099
Giá : 102,000 VNĐ
20" Cưa tay cán lớn Asaki AK-446
Mã hàng : ASA-446-100
Giá : 109,000 VNĐ
22" Cưa tay cán lớn Asaki AK-447
Mã hàng : ASA-447-101
Giá : 117,000 VNĐ
18" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-449
Mã hàng : ASA-449-102
Giá : 76,000 VNĐ
20" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-450
Mã hàng : ASA-450-103
Giá : 79,000 VNĐ
14" Cưa gổ cầm tay Asaki AK-8657
Mã hàng : ASK-865-009
Giá : 101,000 VNĐ
16" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8658
Mã hàng : ASK-865-010
Giá : 117,000 VNĐ
11" Cưa cành cầm tay Asaki AK-8802
Mã hàng : ASK-880-011
Giá : 118,000 VNĐ
18" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8659
Mã hàng : ASK-865-112
Giá : 126,000 VNĐ
20" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8660
Mã hàng : ASK-866-113
Giá : 147,000 VNĐ
22" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8661
Mã hàng : ASK-866-114
Giá : 165,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 175,586,699