NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại máy khác
60W Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095
Mã hàng : ASA-909-345
Giá : 199,000 VNĐ
550W Máy chà nhám bàn Asaki AS-061 (BD46/2)
Mã hàng : ASA-061-193
Giá : 4,703,000 VNĐ
750W Máy chà nhám bàn Asaki AS-062 (BDX48)
Mã hàng : ASA-062-194
Giá : 5,660,000 VNĐ
1100W Máy chà nhám bàn Asaki AS-063
Mã hàng : ASA-063-195
Giá : 12,346,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9032
Mã hàng : ASA-903-578
Giá : 87,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9034
Mã hàng : ASA-903-579
Giá : 94,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : ASA-903-580
Giá : 57,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : ASA-904-581
Giá : 60,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : ASA-904-582
Giá : 145,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : ASA-904-583
Giá : 181,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : ASA-904-584
Giá : 218,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : ASA-904-585
Giá : 339,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : ASA-904-586
Giá : 548,000 VNĐ
375W Máy chà nhám bàn Asaki AS-060 (BD46)
Mã hàng : ASA-060-192
Giá : 3,027,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :63 - Tổng truy cập : 171,677,723