NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại máy khác
60W Mỏ hàn điện tử dạng súng Asaki AK-9095
Mã hàng : ASA-909-345
Giá : 220,000 VNĐ
375W Máy chà nhám bàn Asaki AS-060 (BD46)
Mã hàng : ASA-060-192
Giá : 3,633,000 VNĐ
550W Máy chà nhám bàn Asaki AS-061 (BD46/2)
Mã hàng : ASA-061-193
Giá : 5,662,000 VNĐ
750W Máy chà nhám bàn Asaki AS-062 (BDX48)
Mã hàng : ASA-062-194
Giá : 6,814,000 VNĐ
1100W Máy chà nhám bàn Asaki AS-063
Mã hàng : ASA-063-195
Giá : 14,865,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9032
Mã hàng : ASA-903-578
Giá : 96,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9034
Mã hàng : ASA-903-579
Giá : 103,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : ASA-903-580
Giá : 66,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : ASA-904-581
Giá : 69,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : ASA-904-582
Giá : 167,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : ASA-904-583
Giá : 208,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : ASA-904-584
Giá : 251,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : ASA-904-585
Giá : 401,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : ASA-904-586
Giá : 651,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :30 - Tổng truy cập : 176,290,408